Travers och säkra lyft SV

Travers och säkra lyft SV

tag1,800.00 kr
Svenska

Information

Vem är kursen för?
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna. När man arbetar med tunga lyft med travers eller telfer ställs det stora krav på goda kunskaper och ett gott omdöme.

Under utbildningen för travers och säkra lyft går vi igenom arbetets alla delar och ger dig kunskap i riskbedömning och planering, lastkopplare, signalman, lyftredskap, lyftvinklar och maxlaster, daglig kontroll av lyftanordningar och lyftredskap samt lagar och regler, föreskrifter och standarder m.m. 

Förebygg olyckor med en utbildning för travers och säkra lyft
För att på bästa sätt förebygga olyckor med travers, ska man ha en bra utbildning som fokuserar på arbetets alla delar för att kunna utföra säkra lyft. 

Vad säger lagstiftningen?
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.
Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.
AFS 2006:6 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-lyftanordningar-och-lyftredskap-foreskrifter-afs2006-6.pdf
Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 18 år. 

Dokumentation – utbildningsbevis elektroniskt & certifikat (Plastkort).

Ny standard för Industrikranar

Kranutbildningen för bl a industrikranar bygger på standarden SS-ISO 23853:2006 som nu är ersatt av SS-ISO 23853:2020. Den nya standarden finns på engelska den ännu inte översatt till svenska. Vi har gått igenom standarden för att se om det finns eventuella avvikelser som kan påverka utbildningen med tillhörande utbildningsmaterial.

Vi har dock kunnat konstatera att utbildningen påverkas inte, Det innebär i sin tur att utbildningsmaterialet, i sitt nuvarande slag, inte behöver uppdateras.

Förändringarna i den nya standarden är få och av mindre natur. Ett förhållandevis tydligt exempel på en förändring i den nya standarden är det att man har plockat bort delen som behandlar flaggsignaler för den som ska agera signalman men vi har valt att ha kvar den delen.

Vi har trots allt en påverkan, som vi håller på att justera, och det är att uppdatera intyget för kran så att vi refererar till den senaste standarden. Intyget till vår utskriftstjänst är redan uppdaterad.

SS-ISO 9926-1 Utbildning av kranförare (finns att köpa på SIS hemsida)

SS-ISO 23853 Utbildning av lastkopplare och signalmän (finns att köpa på SIS hemsida)

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.