Härdplaster med Relining och allergiframkallande produkter

Härdplaster med Relining och allergiframkallande produkter

tag1,100.00 kr
Svenska

Information

Beskrivning:
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i schaktfri relining, fungerar både för utförare och från ett beställarperspektiv. I kursen ingår också en förklaring av vilka tekniska möjligheter som nu öppnats upp för användning av relining av rör.

Vi går igenom hela processen från upprättandet av förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter vid upphandling till genomförande, avslutningsvis kvalitetsgranskning och besiktning.

Denna utbildning syftar att ge deltagarna kunskap om lagar och regler för planering, hantering och arbete med härdplaster som uppfyller samtliga uppställda krav på utbildning enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §37 a-g. Inkluderat ändringsföreskrifter t.o.m. AFS 2019:9 och AFS 2022:1 Denna författning träder i kraft den 24 augusti 2023.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla som Arbetstagare, chefer, arbetsledare, skyddsombud, anläggningsförvaltare, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, Ingenjörskontor, tekniska byggnadsplanerare, och andra intresserade som behöver grunderna för relining. Efter avslutad kurs har deltagarna ha uppnått kunskaper som behövs för att bedriva arbete med härdplaster med god säkerhet vid relining och de olika metoderna för renovering av rör.

Kursinnehåll:

 • Lagar, föreskrifter och förordningar
 • Grundläggande kunskaper om kemiska risker.
 • Kunskap om de typer av kemiska produkter som hanteras.
 • Genomgång av de moment som kan vara riskfyllda vid hantering.
 • Vad händer vid bearbetning och termisk nedbrytning.
 • I vilka situationer behövs personlig skyddsutrustning?
 • Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga för ett säkert arbete?
 • Vilken typ av ventilation behövs för att hantera produkterna rätt?
 • Vilken typ av skyddsutrustning är lämplig?
 • Riskbedömning vid arbete med kemiska produkter
 • Klassificering och märkning
 • Toxikologi och kemiska hälsorisker
 • T25:2012 Handbok för TV inspektion av ledningar i fastighet
 • Förarbeten Rensning och rengöring
 • Metoder - genomgång och färdigt resultat
 • Certifieringsprov

Giltighet:
Efter kursen erhåller du ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år.

Förkunskaper:
Inga övriga förkunskaper krävs.

Varför ska man gå en Härdplastutbildning?
Enligt lagkrav från Arbetsmiljöverket skall alla användare och brukare av härdplaster/ allergiframkallande kemiprodukter genomgått en Härdplastutbildning för att få hantera produkterna.
Saknas dokumenterad genomgången utbildning vid en arbetsplatsinspektion utgår en sanktionsavgift på 10.000:- per användare som saknar utbildningsbevis.

Övrigt:
Kursen kan behöva kompletteras med utbildning i Slutna utrymmen beroende på var och hur arbetet ska genomföras.

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.