Grundläggande miljö och ISO 14001

Grundläggande miljö och ISO 14001

tag850.00 kr
Svenska

Information

Grundläggande utbildning inom miljö i enlighet med ISO 14001:2015
Genom denna utbildning får deltagaren grundläggande kunskaper för att förstå och hantera den egna miljöpåverkan, men också för att kunna ifrågasätta och påverka företagets miljöpåverkan.
Utbildningen ger dig och din verksamhet en grundstruktur för att förstå och implementera Miljöledningssystem i er verksamhet.

Vem vänder sig webbutbildningen till?
Oavsett om du är privatperson, medarbetare, chef eller har en annan roll som på något sätt påverkar miljön så passar denna utbildning dig.

Förkunskaper
Det krävs inga förkunskaper för att tillgodogöra sig denna kurs.

Många företag som vill stärka sitt varumärke väljer att certifiera sig enligt en standard: 

ISO 14001:2015, Deltagaren kommer att ha motsvarande de kunskaper som krävs för en medarbetare i ett företag med ledningssystem enligt ISO 14001. 

Miljödiplomera er verksamhet enligt Svensk Miljöbas krävs t.ex. att alla medarbetare går en grundläggande miljöutbildning.

EMAS står för “Eco Management and Audit Scheme” och är EU:s frivilliga miljörevisionsordning som baseras på ISO 14001-standarden men har hårdare krav på lag- och kravefterlevnad.

Delar av utbildningsprogrammet

  • Klimatförändringar och dess effekter.
  • Resursförbrukning, resursanvändning och cirkulär ekonomi.
  • Avfall, Miljögifter och kemiska ämnen.
  • FN:s globala hållbarhetsmål och nyttan med miljöarbete.
  • Företagets miljöpolicy, miljömål, miljörutiner och krav
  • Grundläggande lagstiftning.
  • Miljöledning samt ISO 14001.
     

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.