Om Oss

Instruktörerna i Nordens AB

Vi erbjuder stimulerande utbildnings- och utvecklingsmöjligheter till medarbetare och organisationer i hela Sverige. Vår verksamhet kännetecknas av respekt och hänsyn till deltagarnas personliga integritet och grundas på den enskildes förutsättningar, önskemål och behov.

Historik

Företagets grundades 2014 av Johan och Marko som tidigare arbetat i utbildningsbranschen och nu har samlad erfarenhet som instruktörer i över 30 år. Från att ha mestadels sysslat med byggutbildningar har vi nu även utbildningar inom ämnen såsom arbetsmiljö, el och maskin.

Var finns vi

Instruktörerna har kontor och utbildningslokaler på Nynäsvägen 299, 12234 Enskede.

Utbildningar

Alla kurser följer gällande direktiv framtagna av arbetsmiljöverket och branschorganisationer i samarbete med arbetsmarknadens parter. Vårt utbud är under ständig utveckling, så tveka därför inte att kontakta oss om det är någonting ni saknar eller vill genomföra!

Våra webbutbildningar kan deltagaren genomföra när de vill dygnet runt i egen takt, utbildningen kan utföras på surfplatta eller dator.

Du kan även läsa mer om oss på Instruktörerna i Norden AB - Gå till hemsidan.