Bibliotek

Bibliotek och kunskapsdatabas

Välkommen till vårt bibliotek och kunskapsdatabas för webbkurser och Instruktörerna i Norden. Här kommer du hitta PDF´s, Länkar, Information och mycket mer till alla våra kurser. Du kan även besöka vårt FAQ-sida där du hittar svar på de flesta frågorna.

Asbest

Hanterings- och skyddsinstruktioner

Tillstånd, anmälan och blanketter för asbest

Arbete på Väg

Arbeta med väghållningsfordon

ADR 1.3-Farligt gods

https://rib.msb.se/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Bas P & Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare

Bakgavellyft

Körtillstånd bakgavellyft

Buller

Buller, Afs 2005:16

Fallskydd

Skydda dig mot fallrisker broschyr
Räddningsplan för fallolyckor

Härdplast – Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker broschyr
Jobba rätt med epoxi broschyr

Mobila arbetsplattformar

Kortillstand för mobila arbetsplattformar

Skotta säkert

Säkrare snöskottning

Se upp där nere

Kvartsdamm

Kvarts – Stendamm broschyr

Säkra lyft

Körtillstånd för lyftanordningar

Ställningar

Byggnadsställningar broschyr

Säkra ställningar

PLAN FÖR UPPFÖRANDE, ANVÄNDNING OCH NEDMONTERING AV STÄLLNING/VÄDERSKYDD

Truck

Körtillstånd för Truck

ID06 Samtyckes blankett

Samtycke