Avtalsvillkor och policy

Avtal

Instruktörerna i Norden erbjuder produkter som säkrar och utvecklar företags kompetens.
Våra produkter tillhandahålls via nätet.

Personuppgiftspolicy

Instruktörerna i Norden AB org.nr. 556993-9779, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter, enligt GDPR Se eller ladda ner Personsuppgiftspolicyn här. Har du andra frågor kan du alltid besöka vår FAQ sektion.

Frågor

Frågor som inkommer via E-post besvaras inom 48 timmar.
När frågan/ärendet inte kan besvaras inom 48 timmar: meddelar vi orsaken till detta inom 48 timmar så att ni vet att vi behöver mer tid. (Gäller endast under vardagar och förfrågningar som berör faktiska köp eller beställningar.)

Priser

Priser för våra produkter anges i på hemsidan/webbshoppen. Priset är i svenska kronor (SEK) exklusive moms.
Vi reserverar oss för prisändringar på grund av ändrad moms, samt ändringar i eller uppkomst av nya lagstadgade avgifter.

Beställning

Beställning kan endast göras på denna hemsida för OnlineUtbildningar.

Varje deltagares namn samt deras egen e-post samt personnummer (utländskt personnummer fungerar) måste fyllas i bokningen, de fungerar sedan som deras inloggning. (E-post blir användarnamn och personnummer blir lösenordet) Beställning som görs i annan persons eller företags namn utan dennes medgivande respektive behörighet, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls och kan även leda till skadeståndsanspråk från Instruktörerna i Norden AB. Det är kundens ansvar att de uppgifter som anges vid inköp endast är tillgängligt för behörig person hos kunden. Du har enligt (GDPR) rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Samtycke

Jag samtycker till att Instruktörerna i Norden AB behandlar personuppgifter om mig i enlighet med ovanstående.

Betalning

Som kund kan du betala med Paypal eller Faktura, våra fakturor skickas genom Fortnox finans, våra fakturor betalas till Fortnoxs finans Bg nummer: 5020-7042 vi tillämpar inga extra avgifter när du betalar med Paypal. Betalningsvillkor för företag är 30 dagar och betalningsvillkor för Privatpersoner är endast paypal. Vid försenad eller utebliven betalning utgår påminnelseavgift om för närvarande 60 kr samt dröjsmålsränta med 9 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Delbetalning godtas inte. För pappersfaktura tillkommer 295kr

Paypal

Deltagaren startar kursen genom att logga in i kursportalen: Logga-in
Deltagarens e-post blir användarnamn & personnummer är lösenordet.

Faktura

Ni får ett mail med Fakturan då kan deltagaren starta kursen genom att logga in i kursportalen. Inloggningsuppgifter skickas till den som beställer samt deltagaren. Deltagarens e-post blir användarnamn & personnummer är lösenordet.

Beställning som inkommer via faktura besvaras inom 48 timmar. När beställningen inte kan besvaras inom 48 timmar; meddelar vi orsaken till detta inom 48 timmar så att ni vet att vi behöver mer tid. (Gäller endast under vardagar.)

Ångerrätt/öppet köp

Ångerrätt då du köper tillgång till en kurs gäller inte distanshandelslagen. Då du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller om du behöver byta deltagare på en kurs / användare. Instruktörerna i Norden AB har då inget ansvar för återbetalning.

Avtalstid och avtalets upphörande

Du 60 dagar att slutföra kursen på, hinner deltagaren inte klart så utgår / förfaller utbildningen. Tiden börjar ticka från klockslaget när kursen är utdelad, kurser förfaller under dagen som har angivits.

Sekretesspolicy/Personuppgifter

Instruktörerna i Norden AB är ansvarigt för de personuppgifter som du lämnat till oss när du registrerar ett företag som företagskund och/eller handlar online eller genom telefon/brev, eller vid reklamation. Då godkänner du även att Instruktörerna i Norden AB lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja sina åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service.

Era uppgifter kommer inte att samköras med andra register eller lämnas till andra bolag. Uppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, till exempel för utskick av erbjudanden.

All hantering av personuppgifter sker med högsta säkerhetsnivå. Enligt GDPR har du rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna gör du det lättast genom att skicka e-post till oss. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du Instruktörerna i Norden support så hjälper vi dig.

Du kan också kontakta oss via: E-post webbkurs(a) instruktorerna.se

Vid köp av en kurs gäller tillgången till materialet endast för den deltagare som är inbokad. Det är ej tillåtet att sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

Avbrott i tillhandahållandet

Instruktörerna i Norden AB äger rätt att temporärt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten, utan att på förhand lämna meddelande därom, om sådant avbrott enligt vår bedömning erfordras för tekniska förändringar, serverunderhåll, programförändringar, för förnyelse av tjänsten eller dess innehåll eller av annan liknande orsak.

Instruktörerna i Norden AB garanterar inte någon specifik tillgänglighetsgrad för tjänsten. Kunden är även införstådd med att Instruktörerna i Norden AB inte kan påverka distributionen över Internet och därför inte heller kan ansvara för distributionens funktionssäkerhet eller för andra avbrott som beror på Kundens Internetuppkoppling eller dylika förhållanden. Kunden äger inte rätt till återbetalning av erlagd avgift utom för det fall tillgängligheten till tjänsten varit väsentligt inskränkt under lång tid och detta orsakats av Instruktörerna i Norden AB genom vårdslöshet.

Tjänstens funktion och innehåll

Vi på Instruktörerna i Norden strävar efter att utveckla tjänster på ett så högklassigt sätt som möjligt, men garanterar inte tjänstens funktionssäkerhet. Instruktörerna i Norden AB ansvarar inte för att tjänsten kan användas eller användas med full funktionalitet tillsammans med varje form av hård- eller mjukvara som förekommer och förekommit på marknaden.

Ansvarsbegränsning

Instruktörerna i Norden AB ansvarar inte för skada som må orsakas av tjänsten ligger nere, Vi ansvarar under inga omständigheter för skador, förlust eller utebliven vinst i Kundens eller annans näringsverksamhet., förlorad vinst eller inkomst, följdskador samt anspråk från tredje man. Skulle rätt till ersättning i visst fall uppkomma.

Cookies

Vår webbshop innehåller så kallade cookies för att möjliggöra handel och förbättra vår kundservice. En cookie är en textfil som sparas ned på din dator.

Certifikat

Våra utskick med plastkort går iväg varje dag, varje deltagare får ett mail vid fullgjord kurs med en länk där dom kan ladda ner certifikatet digitalt, det kommer automatiskt när kursen är klar. skriv ut 2 exemplar av certifikatet och lämna ett till Din arbetsgivare. När plastkorten skickas med posten då raderas deltagaren från portalen. Felaktiga uppgifter vid bokning, nytt certifikat 195kr + moms

Nytt Certifikat

Det fysiska kortet får du efter det att vi tagit emot er betalning 195kr + moms.

Ansvar

Instruktörerna i Norden AB ansvarar endast för skador som täcks av Instruktörerna i Norden AB företagsförsäkring och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att en utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret begränsat till de högsta belopp som utgör inköpspriset för den aktuella produkten eller de aktuella produkterna. Instruktörerna i Norden AB ansvarar inte för indirekta skador. (Ovan skall inte anses begränsa Instruktörerna i Norden AB ansvar enligt produktansvarslagen).

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till internet. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

Force majeure

Om Instruktörerna i Norden AB förhindras att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll och inte rimligen kunnat förutses vid avtalets ingående, skall dylika omständigheter anses utgöra skäl för ansvarsfrihet med avseende på försening av leverans och ersättning för alla eventuella konsekvenser av sådan försening. Om Uppdraget inte kan utföras inom en period om sex (6) månader äger vardera parten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om Kunden säger upp avtalet har Instruktörerna i Norden AB rätt till ersättning.

Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Instruktörerna i Norden AB. Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är förbjudet.

Varumärke

Det är inte tillåtet att använda Instruktörerna i Norden AB´s varumärken och kännetecken, varken i pappersform, digitalt eller i annat medium.

Övrigt

Kontakta gärna vår support för att påtala eventuella fel.

Kontakt och tillgänglighet må-fre 7:00 - 16:00 (lunch 11:00 - 12:00) Dag före röd dag 07:00 - 11:00 & Klämdagarna har vi Stängt.
E-post: webbkurs@instruktorerna.se eller Telefon: +46(0)8-393030
Postadress och Besöksadress: Nynäsvägen 299, 12234 Enskede