Utbildning i Truck A1-A4 och B1-B6. PL

Utbildning i Truck A1-A4 och B1-B6. PL

tag1,800.00 kr
Polska

Information

Truckutbildningar, Truckkort
Vi erbjuder truckutbildning för privatpersoner och företag.
Utbildningen vänder sig till dig som använder truck i ditt arbete. Kursen ger grundläggande kunskaper färdigheter.

Vårt kursmaterial är godkänt av arbetsmarknadens parter enligt TLP10 samt genomförs kursen i enighet med Svensk standard.

Behörighet: A1-A4 och B1-B6.

Intyg: Efter godkänt slutprov skickar vi utbildningsbevis /plastkortet via Posten samt så kan elektroniskt utbildningsbevis laddas ner när du är klar.

Ur föreskriften Användning av truckar
Kunskaper och tillstånd 18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. 19 § En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet skall utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet skall tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för. På ett gemensamt arbetsställe skall den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige skall även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället. 20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Vad säger arbetsmiljöverket
AFS 2006:05. föreskriften innebär i korthet: ” Truckanvändningen ska undersökas och riskbedömas systematiskt. Truckar får bara användas i lämpliga miljöer, bland annat måste sikten vara tillfredställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska säkras innan trucken kör ut på flaket och bälte ska användas när det finns. Arbetsgivarens skriftliga tillstånd och truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara dokumenterade.

Hur länge är utbildningsbevis för truck giltiga?
Idag finns det ingen giltighetstid för utbildningsbevis för truck, det finns dock en rekommendation i AFS 2006:5 18§. som säger att Repetitions och fortbildningskurser är viktiga för att upprätthålla en säker truckanvändning. Repetitions- och fortbildningskurser ger också möjlighet till attitydpåverkan när det gäller säker truckhantering, riskmedvetenhet och vilja att följa uppställda regler.
Utifrån detta är vår rekommendation att man repeterar sin kunskap var femte år, samma krav som finns på liftutbildningen, detta då truckar är involverad i många olyckor. 

Del av kursinnehåll:

  • Lagar regler och riktlinjer
  • Truck typer
  • Truckens konstruktion
  • Truckens arbetssätt
  • Dagligtillsyn
  • Material och godshantering
  • Ergonomi
  • Säkerhetskontroll/daglig tillsyn
  • Hantering farligt gods
  • Prov

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.