Utbildning i Bas U och P PL

Utbildning i Bas U och P PL

tag1,800.00 kr
Polska

Information

Egzamin internetowy na koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. planowania i projektowania oraz koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. wykonania

Poprzez nasz egzamin internetowy możesz skutecznie zweryfikować swoją znajomość ustawodawstwa w zakresie BHP i obowiązków związanych z BHP ze szczególnym uwzględnieniem zadań koordynatorów robót budowlanych w zakresie BHP ds. planowania i projektowania oraz koordynatorów robót budowlanych w zakresie BHP ds. wykonania.

 

Szkolenie dotyczące koordynacji robót budowlanych w zakresie BHP dla ds. planowania i projektowania oraz ds. wykonania jest wymagane w celu zapewnienia dopuszczalnego środowiska pracy na budowie. 1 stycznia 2009 roku znowelizowano Ustawę o BHP w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych. Inwestor wyznacza koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. planowania i projektowania (BAS-P) oraz koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. wykonania (BAS-U). Nasz kurs adresowany jest do wszystkich osób zajmujących stanowiska kierownicze i ogólnie odpowiedzialnych za BHP. Po zaliczeniu egzaminu mogą one pełnić funkcję koordynatora prac budowlanych w zakresie BHP.

 

Dla go przeznaczony jest nasz kurs?

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób posiadających doświadczenie w pracach budowlanych i instalacyjnych na stanowiskach kierowniczych, takich jak architekci, osoby pracujące na własny rachunek, deweloperzy, menedżerowie, kierownicy budowy, kierownicy zakładów, projektanci, konsultanci, mistrzowie, kierownicy projektu, koordynatorzy jakości, koordynatorzy ds. ochrony środowiska i koordynatorzy ds. BHP, itd., którzy będą pełnić funkcję koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. planowania i projektowania oraz koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. wykonania przy projektach budowlanych. Szkolenie to jest także pomocne dla innych osób na stanowiskach kierowniczych, ogólnie odpowiedzialnych za BHP podczas robót budowlanych.

 

Co mówi prawo?

Zgodnie z Ustawą o BHP, pracodawca musi upewnić się, że pracownicy posiadają niezbędne szkolenia i wiedzą jakich przepisów muszą przestrzegać, aby unikać ryzyka w pracy.

Po zdaniu egzaminu z teorii wydawane jest zaświadczenie dla koordynatorów robót budowlanych w zakresie BHP.

 

Części kursu

 • Ustawa o BHP i Rozporządzenie o BHP
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wstępne zgłoszenie
 • Odpowiedzialność za BHP i odpowiedzialność karna
 • Systematyczna praca na rzecz BHP
 • Organizacyjne i socjalne warunki pracy
 • Metody oceny ryzyka
 • Odpowiedzialność i zadania dewelopera i koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. planowania i projektowania oraz koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. wykonania.
 • Przepisy ustawowe i wykonawcze
 • Orientacja na temat przepisów wykonawczych (AFS), mających znaczenie dla koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. planowania i projektowania oraz koordynatora robót budowlanych w zakresie BHP ds. wykonania.
 • Kurs zawiera materiały i szablony, które można wykorzystać w swojej pracy jako koordynator robót budowlanych w zakresie BHP ds. planowania i projektowania oraz koordynator robót budowlanych w zakresie BHP ds. wykonania.
 • Materiały szkoleniowe

  Wszystkie materiały szkoleniowe potrzebne do zdania egzaminu internetowego są częścią kursu.

   

  Uczestnicy, którzy chcą mieć wszystkie dokumenty w formie książkowej, mogą zamówić książkę pt. Arbetsmiljöregler u Sveriges Byggindustrier (Centralna organizacja pracodawców sektora budownictwa) za SEK 325: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo/arbetsmiljoregler__445

   

  Kurs kończy się trzema testami wiedzy

  Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wydajemy zaświadczenie ukończenia szkolenia potwierdzające nabyte kompetencje.

   

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.