Hälsofarliga damm - Kvartsdamm

Hälsofarliga damm - Kvartsdamm

Hälsofarliga damm - Kvartsdamm

Kvarts är ett populärt alternativ av material i hushåll runt om i världen. Det är vackert att se på och har en hög hållbarhet, det är även ofarligt i sin intakta form. Men när det bearbetas så sprids kvartsdamm i form av små partiklar som enkelt kan inhaleras, som är farliga för kroppen.

Tursamt nog så finns det saker du kan göra för att förhindra inhalering av kvartsdamm. Med hjälp av vår utbildning i Kvartsdamm så får du lära dig allt du behöver veta. Detta inkluderar fakta om kvarts, vad lagen säger, hur du kan skydda dig på bästa sätt och hur du begränsar spridning av damm.

Varför är de hälsofarligt?

Kvarts kan orsaka allvarliga och dödliga lungsjukdomar. Oroväckande är att exponeringar för dessa damm inte erkänns och kontrolleras ordentligt många delar av världen. Problemet kommer sannolikt att vara utbrett i många industrier eftersom kiseldioxid finns i nästan alla typer av berg, sand, lera, skiffer och grus samt produkter som tegel och betong.

Sektorer med direkt exponering för kvartsdamm inkluderar byggbranschen. Damm skapas under ett antal processer inklusive skärning, slipning eller snidning av material som sten, betong eller tegel. En del av dammet kan vara extremt fint – för fint för att se i normal belysning – men tillräckligt litet för att andas djupt ner i lungorna, vilket kan skada hälsan.

Arbetare som utsätts för kvartsdamm dagligen i flera år riskerar att utveckla en kronisk och möjligen allvarligt invalidiserande lungsjukdom som kallas silikos eller stendammslunga. Att lida av silikos ökar risken för att utveckla lungcancer. Arbetare löper också risk att utveckla kroniska obstruktiva lungsjukdomar (KOL) som bronkit och emfysem.

Det är därför kritiskt att vara medveten om riskerna med inhalering, och att i så stor mån som möjligt förhindra det.

Vilka typer av damm finns det?

Det finns tre huvudtyper av byggdamm som alla är skadliga för hälsan:

Kiseldioxiddamm – även känd som respirabel kristallin kiseldioxid. Kiseldamm bildas vid arbete på material som stenar, betong, tegel, murbruk och sandsten. Kiseldamm är för fint att se med blotta ögat, men det kan tränga djupt in i lungorna, skada lungvävnaden och vilket leder till dödliga eller försvagande luftvägssjukdomar.

Trädamm – skapas vid arbete på barrträ, lövträ och träbaserade produkter som MDF och plywood. Trädamm är ett cancerframkallande ämne som orsakar såväl cancer som astma. Man uppskattar att personer som arbetar inom träindustrin löper fyra gånger större risk att utveckla astma än andra arbetare. Lövträdamm och formaldehyd är bevisade cancerframkallande medel, med lövträdamm som orsakar en sällsynt form av näscancer.

Damm med låg toxicitet – skapas när man arbetar med material som innehåller mycket lite eller ingen kiseldioxid. De vanligaste är gips (t.ex. i gipsskivor), kalksten, marmor och dolomit. Även om dessa är mindre farliga så kan de ha negativa hälsoeffekter i det långa loppet.

Dessa tre är de vanligaste typerna av damm att stöta på för arbetare runt om i världen. Även om riskerna varierar från rinnande näsa till så allvarliga problem som cancer, så är det viktigt att vara medveten om riskerna för att kunna förhindra de. Med en utbildning i kvartsdamm så är du på god väg att skydda dig under arbetstid.

Hur begränsar du damm-spridning
Dammspridning kan lyckligtvis kontrolleras. Men det krävs engagemang och uthållighet. Arbetsgivare kan skydda sin personal genom att använda våta metoder för att applicera vatten vid den punkt där damm bildas. Att applicera vatten vid kontaktpunkten skapar ett slam som är lättare att kontrollera och innehålla än damm i luften.

Detta är ofta det mest använda valet för att kontrollera damm, eftersom det är både prisvärt och enkelt att implementera. Vatten kan appliceras till punkten för sågning eller slipning, och ibland sprutas vatten över hela byggarbetsplatser för att kontrollera damm från smuts, som ofta exponeras på grund av byggaktiviteter

Ett annat alternativ är att använda lokal frånluftsventilation vid den punkt där damm bildas. Detta suger bort dammet innan det kan färdas in i rummet. I huvudsak använder denna metod en dammsugare som har modifierats för industri- och byggnadsändamål. Sugpunkten förblir nära driftpunkten, tar bort dammet direkt efter att det skapats och lagrar det i påsar eller behållare. Detta är en vanlig metod för att kontrollera sågspån, men den kan användas vid andra uppgifter som kvartsdamm.

Luftfiltrerande andningsskydd kan också användas på byggarbetsplatser. Dessa masker ger extra andningsskydd och används ofta utöver andra metoder, såsom våtuppsamling eller sug. För att ha rätt skydd med en damm-mask är rätt passform avgörande. Den ska sitta stadigt, men inte tätt, i ansiktet så den enda luften som kommer till munnen ventileras genom masken.

Dessa masker har dock begränsad användning och bör bytas ut regelbundet för att säkerställa korrekt andning. Andningsskydd kan också användas, även om dessa vanligtvis används mer för gas och ångor, inte nödvändigtvis damm.
Med dessa metoder så kan du begränsa damm-spridning en hel del och minska riskerna som hör ihop med kvartsdamm.

Kvarts – vad är det?

Kvarts är ett av de vanligaste mineralerna i jordskorpan. Som ett mineralnamn hänvisar kvarts till en specifik kemisk förening (kiseldioxid eller kiseldioxid, SiO2), som har en specifik kristallin form (hexagonal). Det finns i alla former av bergarter: magmatisk, metamorf och sedimentär.

Kvarts är fysiskt och kemiskt resistent mot väderpåverkan. När kvartshaltiga bergarter blir vittrade och eroderade, koncentreras kornen av resistent kvarts i jorden, i floder och på stränder. Den vita sanden som vanligtvis finns i flodbäddar och på stränder består vanligtvis huvudsakligen av kvarts.

Kvartskristall är en av flera mineraler som är piezoelektriska, vilket innebär att när tryck appliceras på kvarts skapas en positiv elektrisk laddning i ena änden av kristallen och en negativ elektrisk laddning skapas i den andra. Dessa egenskaper gör kvarts värdefullt i elektronikapplikationer.

Tillverkad kvarts av elektronikkvalitet används i ett stort antal kretsar för konsumentelektronikprodukter som datorer, mobiltelefoner, tv-apparater, radioapparater, elektroniska spel etc. Det används också för att tillverka frekvensstyrningsenheter och elektroniska filter som tar bort definierade elektromagnetiska frekvenser.

I sitt naturliga tillstånd så är kvarts fullt ofarligt och det är även populärt att använda sig av bland annat som köksbänkar runt om i världen. Problemet är att när det bearbetas, sågas eller bryts så sprids små kvarts-partiklar i luften som kan inhaleras och irritera cellerna i lungorna.