Har inte svenskt personummer
Samma som faktureringsadress