Vill du jobba med mobila arbetsplattformar?

Vill du jobba med mobila arbetsplattformar?

Vill du jobba med mobila arbetsplattformar?

Det kan vara något du har hört talas om förut, eller sett nedskrivet, men kanske är osäker på vad det betyder. Även om du har en förståelse för mobila arbetsplattformar, kanske du fortfarande vill lära dig mer om dem.

Det är en mobil upphöjd arbetsplattform. Det är det en typ av motordriven åtkomstmaskin som tillåter förflyttning av människor och verktyg till arbetspositioner, ofta på en betydande höjd. Med förmågan att transporteras och installeras snabbt, används de ofta i en rad branscher, men oftast inom bygg- och lagersektorerna.

De gör det enkelt att få tillgång till ytor som annars kan vara svårtillgängliga eller alldeles för riskfyllda att nå på annat sätt.

Vad är en mobil arbetsplattform?

En mobil arbetsplattform är en mobil maskin. Den används för att flytta personer till arbetsplatser där de utför arbete från arbetsplattformen, med avsikten att personer stiger på och av arbetsplattformen endast vid åtkomstplatser på marknivå eller på chassit. Den består åtminstone av en arbetsplattform med reglage, en utskjutande struktur och ett chassi.

Mobila arbetsplattformar är utformade för att säkert lyfta människor och utrustning till arbetspositioner där de kan utföra underhålls-, konstruktions- eller rengöringsuppgifter. De finns i olika former och storlekar, men alla består av en arbetsplattform med reglage.

Innan något arbete utförs på höjd bör en omfattande platsspecifik riskbedömning utföras utav en kompetent person. Detta bör tydligt identifiera alla risker som är involverade vid användning av en mobil arbetsplattform och åtgärder som behövs för att eliminera eller kontrollera dessa risker.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt planering resa till och från arbetsområdet, komma åt arbetsområdet, belysning (för att underlätta god sikt) och utföra arbetsuppgiften på höjd. Se till att riskbedömningen kommuniceras effektivt till alla relevanta personer och vid behov bör den ses över regelbundet.

Utifrån riskbedömningen är det viktigt att anta ett säkert arbetssystem att utföra uppgifter för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. Det säkra arbetssystemet, inklusive räddningsplanen, bör vara kommunicerade effektivt till alla inblandade arbetare och i närheten av arbetet.

Alla chefer och tillsynsmyndigheter bör vara bekanta med alla aspekter av systemet. De bör också granska och revidera systemet allt eftersom arbetet fortskrider och instruera personalen därefter. Räddningsplanen bör övas som en del av granskningsprocessen.

Vilka kurser finns det?

För dig som går en kurs om mobila arbetsplattformar så kan det vara bra att gå relaterade utbildningar för att komplettera dina kunskaper. Exempelvis så kan det vara bra att gå en kurs för arbete på höga höjder för att bli mer bekant med alla risker och hur du bäst förhindrar de.

Det kan även vara en bra idé att gå en kurs som ytterligare relaterar till ditt arbete eller användningen av mobila plattformar. Exempelvis så kan det vara en bra idé att ta ett truckkort om du är verksam inom industri- eller lagerbranschen.

Bra att veta om liftar

Innan du utför något arbete på höjder är det viktigt att du gör en omfattande riskbedömning för att säkerställa säkerheten för dig och dina arbetare, och sedan identifierar hur du kontrollerar dessa risker.

Se alltid till att den säkra arbetsbelastningen för den mobila arbetsplattformen visas och följs, eftersom överskridande av detta innebär en risk för fel. Markytan som den används på måste vara stabil och nivån ses över, och alla väderförhållanden bör beaktas före användning.

Du bör också utföra en daglig grundläggande funktionskontroll av själva mobila arbetsplattformen för att säkerställa att den är i säkert skick. Slutligen, se till att alltid följa tillverkarens instruktioner för alla mobila upphöjda arbetsplattformar. Detta då de specifika behoven för användning och säkerhetsföreskrifter kan variera mellan olika modeller och tillverkare.

Det kan även vara så att de exakta användningsområdena eller säkerhetsföreskrifterna skiljer sig åt mellan olika typer av liftar. De olika liftarna har olika användningsområden och vissa är bättre lämpade för utomhusbruk medan andra är mer riktade mot inomhusbruk till exempel.

Bomlift -  Bomliftar är en praktisk, mångsidig typ av lift. Fördelarna med bomliftar inkluderar ett omfattande utbud av rörelser och en stark räckvidd i sidled, vilket gör dem till ett utmärkt val för både intern och extern användning. Bomliftar finns i olika storlekar med olika egenskaper, vilket ytterligare cementerar deras flexibilitet i arbetsmiljön.

Teleskopbommar - Teleskopbommar liknar bomliftar men erbjuder ökad förlängning och manövrerbarhet. Deras burplattformar kan sträcka sig horisontellt såväl som vertikalt, och återigen kan de användas antingen inomhus eller utomhus. Ojämn terräng finns också på vissa modeller för extern användning.

Lastbilsmonterade plattformar - Som namnet antyder är denna typ av lift idealisk för att flytta mellan flera arbetsplatser eller platser, såväl som för projekt med snäva deadlines. Med både vertikal och horisontell förlängning är lastbilsmonterade plattformar mångsidiga och lätta att transportera. Denna typ av lift är väl lämpad för extern användning.

Spindellyft - Dessa hissar är bäst lämpade för arbete i yttre miljöer och klarar brant eller ojämnt underlag, vilket förbättrar deras tillgänglighet. Fördelarna med spindellyftar inkluderar deras förlängning, lågpunktsbelastning och lämplighet för användning på mjuk mark. Spindellyftarna är mycket mångsidiga och används regelbundet av dem som arbetar på höjder.

Saxliftar - Saxliftar är en av de vanligaste typerna av liftar. Dessa raka hissar ger vertikal åtkomst med en stor, säker plattform för arbetare och kan användas både inomhus och utomhus. Men saxliftar i standardstorlek kan vara ganska skrymmande, så versioner med smal bredd finns också tillgängliga för mer trånga utrymmen.

Utbildning inom arbetsplattformar

Utbildning inom arbetsplattformar i form av mobila arbetsplattformar lär dig allt du behöver veta. Inga förkunskaper krävs men du måste ha fyllt minst 18 år innan du får påbörja utbildningen. Utbildningen går igenom olycksstatistik och säkerhetsfunktioner på arbetsplattformarna.

Du får sedan lära dig hur de är uppbyggda och hur du använder de på ett tryggt och säkert sätt samt hur du får en ökad stabilitet under arbetet för att minska risken för fall så mycket som möjligt.

När utbildningen är klar så får du ett utbildningsbevis som varar i fem år. Efter denna tidsperiod så behöver du gå en repeterande utbildning för att se till att du minns allt.