Utbildning om hjärt och lungräddning

Utbildning om hjärt och lungräddning

Utbildning om hjärt och lungräddning
Hjärt- och lungräddning används för att upprätthålla cirkulation och andning när någons hjärta har stannat eller när en person inte andas. Det är ett smidigt och effektivt sätt att rädda liv. Särskilt då utförandet inte kräver någon särskild utrustning. Utöver manuell hjärt- och lungräddning så är hjärtstartare en av de viktigaste verktygen som finns när det kommer till att avhjälpa hjärtstopp.

Det är däremot inte alltid helt uppenbart hur man hjälper på bästa möjliga sätt. Och att utföra hjärt-lungräddning kräver en del praktiska förkunskaper. Ett ta del av en utbildning i hjärt-lungräddning är ett självklart sätt att skapa bra förutsättningar för att rädda liv.

Efter genomförd utbildning erhålls teoretiska och praktiska kunskaper som resulterar i ett utbildningsbevis. Ett enkelt sätt att skapa ökad trygghet och säkerställa goda förutsättningar för att avhjälpa hjärtstopp på plats. Detta är en bra grund för en tryggare arbetsplats och skapar även bättre förutsättningar för gemenskap.

Vad är HLR?
Hjärt- och lungräddning, även kallat HLR, är en livräddande teknik som möjliggör att på manuell väg säkerställa att en person får syre till blodet och hjärnan. Det används när någon har slutat andas eller deras hjärta har slutat slå och syftet är att hålla personen vid liv tills de kan få professionell medicinsk vård.

Som teknik krävs inte någon speciell utrustning, men det är viktigt att ha rätt kunskap om vad som krävs och hur man utför hjärt- och lungräddning. I praktiken handlar det ofta om manuella bröstkompressioner genom att rytmiskt trycka på personens bröstkorg med händerna, och simulerande andetag genom att blåsa in i personens mun. Att utföra det hela på rätt sätt kräver en viss kombination av att vara trygg i sina förmågor och ha de praktiska färdigheter som krävs för att utföra allt på rätt sätt.

För att allt ska gå till på rätt sätt så är det däremot viktigt med kunskap om hur HLR faktiskt ska gå till. Utan tekniskt kunnande och viss praktisk erfarenhet är det väldigt svårt. Därför är det viktigt att ta del av såväl praktiska som teoretiska övningar för att skapa rätt kunskapsgrund. Det är även ett sätt att säkerställa att personer känner sig bekväma med sina egna förmågor att faktiskt hjälpa till.

Hur går hjärt och lungräddning till?
Att kunna utföra hjärt-lungräddning är ett ofta livräddande akut åtgärd som kan hjälpa någon vars andning eller hjärtslag har upphört. För att kunna utföra HLR på rätt sätt är det däremot avgörande att ha rätt teoretisk och praktisk kunskap. Därför kan denna sorts kunskap innebär att man kan rädda en persons liv med hjälp av bröstkompressioner och simulerade andetag.

Bröstkompressioner utförs genom att trycka på patientens bröstkorg med båda händerna i mitten av bröstbenet med en hastighet av ungefär 100 till 120 per minut. Kompressionsdjupet får inte vara mer än 6 cm men ska vara 5 cm för att vara effektivt. Detta anses av många vara ett av de mest komplicerade inslaget. Efter 30 bröstkompressioner ska det ska 2 inblåsningar, vilket ibland kallas för 30:2-regeln. Luft ska blåsas in under ungefär 1 minut. Detta ska därefter upprepas tills annan hjälp kommer eller tills dess att personen andas själv.

Att använda en hjärtstartare
En hjärtstartare kallas ibland även för en defibrillator är en maskin som kan användas för att starta om hjärtat hos en person som har fått hjärtstopp. För att använda dem applicerar man först elektroder på den person som misstänks ha drabbats av hjärtstopp. Enheten identifierar automatiskt om personens hjärtrytm är normal eller onormal och skickar vid behov en stöt genom personens bröstkorg om den upptäcker att det finns en onormal rytm. Åtminstone när det gäller helautomatiska hjärtstartare.

  • Hämta och aktivera hjärtstartaren.
  • Fäst elektroderna på bröstkorgen hos den person som misstänks ha drabbats av hjärtstopp.
  • En automatisk hjärtstartare känner själv av huruvida det är rätt läge att ge en strömstöt.
  • Om det inte bedöms föreligga hjärtstopp bör man övergå till hjärt- och lungräddning.

Moderna hjärtstartare har ett stort antal säkerhetsfunktioner som förhindrar felaktig användning. De går inte att använda för att leverera en stöt om inte hjärtstartaren bedömer den som nödvändigt.

Att göra något är alltid bättre än inget
I stressfyllda situationer så är det ofta svårt att hålla sig lugn och fokusera på att vara behjälplig. Men det är oftast förmågan att vara lugn och närvarande i nuet som gör mest skillnad. Känner man sig oförmögen att hjälpa bör man därför fokusera på sig själv och säkerställa att man inte bidrar med stress och oro. Även det är ett sätt att hjälpa.

Upplever man däremot att man har kontroll över sig själv och är i stånd att hjälpa så bör man göra allt man kan för att underlätta. Det kan handla om såväl att leda räddningscentralen till rätt plats som att underlätta för andra personer på plats.

Är man däremot bekväm med att utföra hjärt- och lungräddning så står man i skick att göra avsevärt mycket mer för den person som har drabbats av hjärtstopp.

Hjärtstopp - Hur ska du agera
En av de första sakerna att göra i en nödsituation är att ringa efter hjälp. Åtminstone efter den fara som direkt kan avhjälpas har hanterat. Därefter är det viktigt att fokusera på att göra vad man kan.  Vad som kännetecknar ett hjärtstopp är att hjärtat inte längre klarar av att hålla blodcirkulationen uppe. Detta resulterar i sin tur i syrebrist och ett flertal allvarliga problem om den drabbade inte får hjälp direkt. Typiskt sett så måste hjärtstoppet avhjälpas inom fem minuter om det inte ska uppstå svåra skador.

  • Ring 112 och berätta var du befinner dig samt vad som har hänt.
  • Använd hjärtstartare om det finns en sådan tillgänglig.
  • Påbörja hjärt- och lungräddning med bröstkompressioner och inblåsningar.
  • Bibehåll kontakt med 112 och fortsätt behandlingen.

Det viktigaste är att hålla sig lugn och göra vad man kan. Är man osäker på vad man kan göra så bör man fokusera på att påkalla hjälp och säkerställa att den drabbades situation inte förvärras.