Ställningar invid byggnadsarbetet

Ställningar invid byggnadsarbetet

Ställningar invid byggnadsarbetet

Ställningar är en viktig komponent i de flesta byggprojekt. De ger inte bara stöd till arbetare och deras verktyg under arbetet, de gör det också lättare för personal att komma åt områden i strukturen som annars skulle vara svåra att nå. Lika viktiga och så utbredda som byggnadsställningar är, finns det vanliga ställningsrisker på alla byggarbetsplatser.

Nästan hälften av ställningsolyckorna kan förebyggas genom att införa lämpliga säkerhetsrutiner i det dagliga arbetslivet
.
Lagar för arbete med ställningar

Det finns ett antal lagar att följa när det gäller arbete med ställningar. Exempelvis så är det viktigt att de är upprättade på korrekt sätt och med alla säkerhetsanordningar på plats. Det måste exempelvis finnas ett räcke som är 1 meter högt överallt där det finns en fallrisk. Mellan räcket och marken bör det också finnas ytterligare ett rör för att förhindra att man ska ramla mellan de två.

Den som uppför och nedmonterar ställningen behöver ha en tillräcklig utbildning i ställningsarbete. När ställningen väl är på plats så är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa att samtliga arbetare har en tillräcklig utbildning inom fallrisker och arbete med ställningar.

Brott mot dessa lagar resulterar i sanktioner i form av böter för arbetsgivaren och/eller uthyraren av byggställningen.

Risker med att jobba med ställningar

Att halka och falla - Detta är den allra största risken med att jobba med ställningar. Denna kategori ansvarar för mer än hälften av alla ställningsolyckor och är viktig att respektera.

Dåliga brädor - Dåliga plankor innebär att det finns lösa brädor eller stora mellanrum bland brädorna i ställningen. Detta kan dels resultera i halkolyckor, men även att verktyg fallet ned vilket kan skada andra arbetare eller förbipasserande.

Fallande föremål - Fallande föremål är ett av de vanligaste sätten som olyckor inträffar kring ställningar. Även små föremål kan orsaka stora skador när de faller från en hög höjd. Detta bör därför förhindras med hjälp av korrekta skyddsanordningar.

Skydda dig mot fall

Anställda inom allmän industri utför arbeten på byggnadsställningar, klättrar upp och ner för stegar, går i trappor, arbetar i områden där det kan finnas hål i golvet eller arbetar på förhöjda golv som har oskyddade sidor och kanter. Dessa arbetare behöver ofta fallskydd och utbildning i hur man använder det.

Nyckeln till att skydda anställda i dessa situationer är att använda rätt typ av fallskyddssystem eller utrustning.

Stegar — För det första krävs inte fallskydd för användning av bärbara stegar i vare sig allmän industri eller byggnadsarbete. Du vill inte att anställda knyter fast till stegar eller andra föremål i närheten. Fasta stegar är en annan historia, eftersom de kan ha burar som fallskydd

Städning — Områden med hög trafik bör hållas fria från verktyg, material, skräp eller utspillda eller läckta vätskor. Den här typen av föremål kan bidra till att man halkar och faller på samma gång.

Skyddsräcken och ledstänger — Fall från en höjd innebär att falla från en våning till en annan. Exempel inkluderar fall från en ställning till marken nedanför. Det finns flera typer av fallförebyggande system som du kan använda för att stoppa ett fall från en förhöjd yta:

Ett skyddsräcke är en vertikal barriär, normalt bestående av en sammansättning av toppräcken, mitträcken och stolpar, uppsatta för att förhindra anställda från att falla till lägre våning. En fotbräda är en barriär placerad för att förhindra att material faller till en lägre nivå, eller för att hålla anställdas fötter från att glida över en kant. Fallande föremål kan också utgöra fara, särskilt verktyg som tappas eller sparkas från byggnadsställningar eller arbetsplattformar.

Ett standardräcke består av en toppskena, mellanskena och stolpar, och har en vertikal höjd på 1 meter från den övre ytan av den övre skenan till golv, plattform eller rampnivå. Den övre skenan måste vara slät yta i hela räckets längd. Det ska finnas ett mellanräcke ungefär halvvägs mellan översta skenan och golvet.

En standard fotbräda måste vara 10 cmi vertikal höjd från dess överkant till nivån på golvet, plattformen, banan eller rampen. Fotbrädan kan vara gjord av vilket material som helst som antingen är solidt eller har öppningar på 2 cm eller mindre.

En ledstång används för att hjälpa anställda att gå upp eller ner för trappor, ramper eller andra gång-/arbetsytor genom att ge ett handtag för stöd. En trappskena skyddar anställda från att falla över kanten på en öppen trappa. En ledstång monteras direkt på en vägg eller mellanvägg med konsoler fästa på undersidan av ledstången.

Skyddsutrustning vid ställningsarbete

Skyddsutrustning är viktigt vid ställningsarbete för att skydda dig själv och människor i din närhet.

Säkerhetssele - Oavsett om du arbetar på första våningen i en bostadsfastighet eller tionde våningen i ett kontorshus är det viktigt att minimera risken för att falla från höjden så mycket som möjligt. Av denna anledning rekommenderas det starkt att alla ställningsbyggare bär säkerhetsselar när de arbetar på höjder av 2 meter eller högre. När den fästs och används på rätt sätt ger en sele ett välbehövligt skyddsnät vid halka och snubblar.

Skyddshjälm - Även när du inte arbetar på höjden själv, är det viktigt att skydda dig från skräp eller byggverktyg som kan falla uppifrån. En robust hjälm är det enda sättet att göra detta effektivt, så se till att du alltid har en på plats på plats. En fallande hammare eller pensel kan orsaka en hel del skador, även om den bara faller en kort sträcka, så förbered dig på alla eventualiteter med skyddande huvudbonader.

Rejäla skor - För att förhindra att dy halkar och snubblar är det absolut nödvändigt att investera i skyddsskor av hög kvalitet. Att bära tjocka, halkfria stövlar kan bidra till att minimera risken för att snubbla och ramla, särskilt om byggnadsställningarna är våta och hala på grund av dåliga väderförhållanden. Se till att du också väljer stövlar med stålklädda tår, eftersom dessa kommer att skydda dina fötter från fallande föremål.

Utbilda dig inom ställningar

Utbildningen ställningsbyggnad upp till 9m lär dig allt du behöver veta för att upprätta byggställningar från 2 meter upp till 9 meter. Fallrisker är stora bland byggarbetare och det är därför kritiskt att de använder sig av ställningar och är bekanta med säkerhetsreglerna för att arbeta med de.

Denna utbildning går igenom alla regler och föreskrifter samt hur du förankrar ställningen i byggnaden. Utöver detta får du en utbildning i skydd mot fall och monteringsanvisningar för att lära dig hur man uppför och nedmonterar ställningar på rätt sätt. Inga förkunskaper krävs och utbildningen avslutas med ett teoriprov som sedan gör dig ditt utbildningsbevis.