Lär dig skotta snö på ett säkert sätt

Lär dig skotta snö på ett säkert sätt

Lär dig skotta snö på ett säkert sätt
Att skotta snö på ett säkert sätt är otroligt viktigt för både din egen säkerhet och människor i din närhet. Med hjälp av rätt kunskap så minskar risken för skador och olyckor vilket leder till en bättre arbetsmiljö.

Skador på individer är inte det enda som minskar, då även mängden materiella skador på tak och eventuella fordon intill byggnaden minskar. Skydda dig själv samt individer och materiella ting i närheten genom att bli en licensierad takskottare.

Med en korrekt utbildning bakom dig så minskar risken att råka ut för tråkigheter markant. Att vara licensierad inger även ett förtroende hos potentiella kunder att du tar detta på allvar och att du vet hur du bäst utför arbetet. En säker arbetsmiljö är något som alla strävar efter, och något som du enkelt kan uppnå när du skottar snö på tak genom att gå skotta säkert utbildningen.

Utbildningen går igenom de teoretiska delar som krävs av personer som professionella skottare, fastighetsägare och vakter. Efter utbildningen går du ett kunskapsprov där du får använda det du lärt dig under utbildningen. Därefter får du ditt intyg och blir en certifierad takskottare.

Skotta snö på tak
Under vintervädret är snöröjning en nödvändighet när ansamling på tak ökar risken för takets haveri. Eftersom borttagning av snö potentiellt skadar bältros, föreslår vi att du bara tar bort snö när det behövs.

Din snöbelastning ökar också när det regnar ovanpå snön. Om dina rännor blir igensatta ökar riskerna för ditt tak. Ditt taks snölastkapacitet beror också på dess konstruktion och storlek. Ett snedtak klarar en större snöbelastning än ett platt tak. Storleken och lutningen på ditt tak avgör ditt taks snölastkapacitet. Innan en storm slår till, se till att du känner till ditt taks förmåga och strukturella stöd.

Att skotta snö på tak är inget som man bör göra utan utbildning, erfarenhet eller rätt verktyg. Risken för olyckor är stor och det kan vara utmanande att förflytta sig på taket på ett säkert sätt. Utöver detta så är det kritiskt att man är bekant med takets konstruktion för att undvika att exempelvis trampa igenom ett takfönster.

I skotta säkert utbildningen så får du lära dig allt du behöver veta för att tryggt och säkert kunna skotta snö på taket. Med den höga kunskapsnivån du får så kan du dels utföra arbetet säkrare, men du kan även låta andra veta när de gör arbetet felaktigt. På så vis kan du dela med dig av din kunskap till människor i din närhet för en tryggare arbetsmiljö.

Risker med att skotta snö på tak

Riskerna är många när det gäller att skotta snö på tak. Hala förhållanden på höga höjder är två saker som man helst bör undvika att kombinera. Även om den allra största risken är att någon ska falla ned från taket, så är det långt från den enda risken.

Det finns exempelvis en risk att man råkar dra igång ett snöras som kan skada andra personer eller fordon som står parkerade i närheten. På grund av detta så kan det vara en bra idé att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av sunt förnuft utöver det du får lära dig i kursen.

Saker som att aldrig skotta mot dig själv, eller att undvika att använda vassa spadar eller skyfflar för att undvika skador på tak är utmärkta att ha i åtanke varje gång. Du bör heller aldrig “stapla” snö eller skyffla ihop högar med snö på tak då det snabbt kan bli för tungt för taket och leda till skador på byggnad och individer.

Riskerna är onekligen många, men i utbildningen skotta säkert, så lär du dig allt du behöver veta. Skydda dig själv och människor och föremål i din närhet på ett enkelt och smidigt sätt i denna teoretiska utbildning för att bli en licensierad takskottare.

Minska skador på tak

Att minska skador på tak är en viktig komponent för att se till att du skyddar din egen egendom, eller kundens egendom. Att få ett hål i taket är aldrig kul, men det är extremt jobbigt om det skulle inträffa på vintern, särskilt när snö och is redan finns på plats.

Under kursens gång får du därför lära dig hur du bäst skottar snö på taket utan att riskera några skador på själva taket. Med rätt verktyg och rätt kunskap så kan du vara väldigt trygg på taket och känna dig säker på att du inte skadar taket samtidigt som du skottar bort snön.

Det är även otroligt viktigt att vara medveten om hur taket är konstruerat för att undvika skador på taket. Att veta vart alla vinklar är under ett tjockt lager snö kan vara klurigt om man inte är förberedd innan man sätter igång. Lär dig korrekta säkerhetssteg att gå igenom innan du sätter igång för att minska risken för skador på tak, fönster och andra materiella ting.  

Arbetsmiljö – Tänk på faran
Det är skillnad på att vara rädd och att vara medveten om faran. Att tänka på faran behöver inte innebära att du ska vara livrädd för den. Det handlar snarare om att vara medveten om den, och att respektera den.

Även om du har varit på hundratals tak och skottat snö tidigare så räcker det med att inte tänka på faran en enda gång för att det ska få digra konsekvenser. Försök därför att vara medveten om saker som kan resultera i skador eller olyckor för att se till att du undviker de.

När du har blivit en licensierad takskottare så kommer du att vara väl medveten om allt som kan gå snett när du utför arbetet på taket. Även om du inte haft några förkunskaper innan kursen så kan får du lära dig korrekta rutiner och vad som gäller.

För att säkerställa att du har den kunskap som krävs så behöver du ta ett kunskapsprov i slutet av kursen. När du fått din licens så kommer du att veta precis vad som behövs för att på ett effektivt och tryggt sätt skotta snö på tak.