Brandutbildning – Allt du behöver veta om brand

Brandutbildning – Allt du behöver veta om brand

Brandutbildning är kort och kort processen att förbereda sig att hantera bränder genom information och simulerade nödsituationer i en kontrollerad miljö. Att ha god kännedom om förebyggande åtgärder och räddningsarbete kan både minimera risker och förebygga skador. När det gäller arbete med litiumjonbatterier finns det däremot en del särskilda saker att tänka på.

Batterier är en oundviklig del av vår samtid. På senare tid har batteritekniken kommit att innebär ständigt tilltagande kapacitet på allt mindre yta. Av termodynamikens huvudsatser följer däremot att  energilagring i sin natur innebär att såväl värme som kraft är tillgängligt eller i ständig rörelse. Därför finns det alltid en viss risk för brand när det kommer till batterier.

I bästa fall så minimeras däremot brandrisken av såväl batteriernas som laddarnas säkerhetssystem och skyddskretsar. Men det oväntade kan ske och därför är det viktigt att ha den praktiska och teoretiska kunskap som krävs för att hantera eventuella bränder.

Kunskap om litiumjon
Litiumjonbatterier är laddningsbara batterier som använder litiumjoner som laddningsbärare. Litiumjoner har den stora fördelen att de möjliggör avsevärt mycket mer energi på en liten yta och då de sätts i rörelse kan de skapa avsevärt mycket mer ström än andra batteritekniker. Dessa batterier är även enklare att återvinna och har därför mindre negativ inverkan på miljön.

Huvudkomponenterna i ett litiumjonbatteri inkluderar en anod och katod med en separator mellan de två elektroderna. Separatorn är vanligtvis gjord av en porös polymerfilm eller annat material med små hål i den för att tillåta litiumjoner att passera genom den. Elektrolyten är vanligtvis en vätska eller gel som möjliggör förflyttning av litiumjonerna från en elektrod till den andra genom en extern krets när de väl har laddats.

De är numera den vanligaste typen av batteri som finns i dagens hemelektronik som bärbara datorer, och mobiltelefoner, men är även vanligt förekommande bland elfordon, flygplan, verktyg och mycket mer. Samtidigt som det finns många fördelar med att använda litiumjonbatterier så finns det även en hel del risker.

  • Brandrisk. Då dessa batterier i sin natur innehåller brandfarliga material så kan de under vissa omständigheter börja brinna. Detta har främst uppmärksammats i samband med att felaktiga laddare har levererat för stark ström till ett batteri, eller då ett batteri har använts efter sitt sista förbrukningsdatum. Det finns även alltid en risk att en brand som startar på annat håll eskalerar när litiumjonbatterier värms upp och i sin tur börjar brinna.
  • Skadade batterier. När ett litiumjonbatteri skadas så påverkar det i många fall batteriets interna kretsar. Detta kan leda till att batteriet inte kortsluts, överladdas eller överhettas. Därför är det oerhört viktigt att alltid säkerställa att batterierna inte har drabbats av yttre åverkan.
  • Överladdning. Även om litiumjonbatterier har säkerhetskretsar och säkerhetsfunktioner som säkerställer att battericellerna i normala fall inte överladdas, så kan de trots detta drabbas. Vid laddning i väldigt kalla eller varma temperaturer är det inte säkert att säkerhetsfunktionerna fungerar, och är olyckan framme kan de mycket väl fatta eld.

Med noggrann planering och eftertänksamhet går det att minimera riskerna med litiumjonbatterier. Vikten av att ha tillgång till rätt information och kunskap om batterihantering är däremot stor. Särskilt när det handlar om mer storskalig eller industriell användning av dessa batterier.

Hur förhindrar man brand
Klassiskt sätt att förhindra brand är att ha fungerande varningsanordningar såsom brandvarnare, samt tillgång till brandsläckare och brandvarnare. När det handlar om att förebygga bränder i elektrisk utrustning så är det oerhört viktigt att ha tillgång till strömbrytare.

Vad ska du göra vid en brand
Vad man ska göra vid en brand beror i viss utsträckning på ens egna kunskaper och förmågor. Samtidigt som det är viktigt att vara snabb och engagerad för att minimera risken för att branden eskalerar.  Därför rekommenderas de fyra stegen rädda, varma, larma och släck.

  • Rädda. Främsta fokus ska alltid vara att rädda de som är i direkt fara under förutsättningen att det kan ske på ett säkert sätt. Sätt aldrig dig själv eller andra i fara.
  • Varma. Genom att varma personerna på plats så minimerar man risken för att andra sätts i fara. Detta leder även till att informationen om situationen sprids vidare lokalt.
  • Larma. Att kontakta larmcentralen via 112 ska ske så fort eventuell direkt och akut fara är hanterad. Det
  • Släck. Om möjligt kan man påbörja mindre släckningsarbeten. Det är däremot viktigt att komma ihåg att bränder som påverkar batterier eller kemikalier ofta kan få oväntade konsekvenser. Därför bör man inte försöka sig på att släcka bränder man inte har översikt över. Bränder i litiumjonbatterier är kända för återantändning, och kräver därför såväl övervakning som eventuell långsiktig nedkylning.

Värt att komma ihåg att det viktigaste är att man gör vad man kan. Om man inte kan hjälpa på plats så kan man istället larma.

Viktigast att tänka vid bränder
Varje brand är i viss mån unik, därför är det viktigt att vara lugn och reagera utifrån den specifika situationens krav. I första hand bör man lägga sin energi på de direkta faror som drabbar människor, därefter kan man fokusera på att larma och informera samt skapa sig en mer övergripande blick över situationen. Så länge man inte grips av panik skapar man hur som helst bra förutsättningar för att hantera även de mest komplicerade och svåra brandsituationerna.

Brandskador – Hur hjälper du bäst
En brännskada är i grund och botten ett sår. Allvarligheten kan däremot variera från allmän rodnad och irritation till djupgående vävnadsskada. Vad som kan försvåra saker och ting är att skador i samband med bränder kan drabba allt ifrån lungor till hud.
Områden som drabbats av mindre brännskador kan med fördel kylas. En vanlig rekommendation är att spola med vatten som är tillräckligt svalt för att vara kallt, men inte så kallt att det skapar obehag. Som tumregel är det bättre att spola ljummet vatten en längre tid, jämfört med att spola kallt vatten en kor tid. Större brännskador eller brännskador på känsliga områden kan däremot vara avsevärt mycket svårare att hantera och kan kräva akut sjukvård.