Att jobba på höga höjder - Bra att veta

Att jobba på höga höjder - Bra att veta

Att jobba på höga höjder - Bra att veta

Varje dag finner byggnadsarbetare att de arbetar på höjder. Det är klokt att undvika att arbeta på höjder när det är möjligt, men ibland är det helt enkelt oundvikligt. Infästningar, borttagningar, underhåll och annat komplicerat arbete måste utföras lokalt och, viktigare, på en nivå som kan orsaka skada.

Tyvärr är arbete som utförs på höjder ansvarigt för fler dödsfall och skador än någon annan byggverksamhet. Men med rätt utbildning så kan du bli medveten om riskerna och se till att vidta korrekta åtgärder under arbetets gång.

Utbildning inom Fallskydd

I din utbildning i fallskydd räddning och evakuering så får du lära dig om de lagar och föreskrifter som finns idag. Du får även lära dig hur olika fallskyddssystem är utformade och hur de fungerar.

Utöver detta får du kunskap i förankring, skötsel och ergonomi för att se till att komforten och hälsan inte blir lidande. Utbildningen avslutas med ett teoriprov där du får använda det du har lärt dig.

Utbildningen är främst till dig som arbetar på tak eller höga höjder. Men även personer i högre roller såsom chefer kan dra nytta av detta då utbildningen även går igenom riskanalys och hur man korrekt bedömer vilka fallskydd som passar bäst i olika situationer.

Farligt att jobba på höga höjder

Att arbeta på höjder är lätt att definiera – det är arbete som utförs på vilken höjd som helst som kan orsaka personskador. Detta kan komma som en överraskning för dig, eftersom många människor föreställer sig höga kranar, hissar och selar när de tänker på att arbeta på höjder.

Sanningen är att även arbete som utförs på marknivå kan anses arbeta på höjden. Att använda stegar och till och med stegar kan klassas som arbete på höjden, beroende på situationen Arbete på vilken plats som helst där, om försiktighetsåtgärder inte vidtas, en person kan falla ett avstånd som kan orsaka personskada klassas som jobb på höjd. Du arbetar på höjd om du:

  • Arbetar över mark-/golvnivå;
  • Kan falla från en kant, genom en öppning eller ömtålig yta eller;
  • Kan falla från marknivå in i en öppning i ett golv eller ett hål i marken.

Den allra största faran är såklart fallrisken när det gäller jobb på höga höjder. Ett fall från tre meter kanske inte låter som att det är alltför farligt. Men när man bär på utrustning eller inte är redo för fallet så kan det snabbt bli olyckligt även på lägre höjder.

Det är därför viktigt att ha respekt för riskerna kring att arbeta på höga höjder, oavsett om det är tre meter eller trettio meter upp. Genom att gå en fallskyddsutbildning så får du lära dig att skydda dig själv och dina kollegor för en trygg och säker arbetsmiljö.

Vilken skyddsutrustning behöver du på taket

Exempel på skyddsutrustning för höjdsäkerhet är selar, linor, linor, stötdämpare, stångband och räddningsutrustning.

Risker kan inte helt undvikas vid arbete på höjd. Det räcker helt enkelt inte alltid att tillhandahålla arbetarna en hjälm, en sele och ett snöre och förväntar sig att detta är tillräckligt under relevanta arbetshälso- och säkerhetskrav.

Arbetsgivare har ett ansvar att göra allt som rimligen är praktiskt möjligt inom deras makt för att antingen eliminera eller hantera alla risker som finns på ett arbete eller en arbetsplats. Detta inkluderar:

  • Sannolikheten för att faran eller risken uppstår.
  • Graden av skada som sannolikt uppstår på grund av faran eller risken.
  • Kunskap om sätt att eliminera eller minimera faran eller risken.
  • Tillgängligheten och lämpligheten av sätt att eliminera eller minimera risken.
  • Kostnaden förknippad med tillgängliga sätt att eliminera eller minimera risken, inklusive huruvida kostnaden är kraftigt oproportionerlig mot risken.
  • Att avgöra vad som är rimligt praktiskt är objektivt och har varit föremål för många debatter i ersättningsanspråk som härrör från incidenter på arbetsplatsen.

Många gånger så kan det exempelvis räcka gott och väl med en hjälm och sele. Men ibland så behövs mer avancerad utrustning, om risken bedöms vara alltför stor.

Risker med att jobba högre än 2 meter

I Sverige så är 2 meter gränsen för vilka höjder som arbete får utföras innan fallskydd behövs. Detta kan exempelvis innebär att räcken eller stängda byggställningar behövs. Men det kan även innebära att sele eller rep behövs för att förankra arbetarna ifall att olyckan skulle vara framme.

Byggnadsställningar räcker exempelvis inte alltid. Ett ställningssystem består av vertikala stolpar som är fästa i anslutningspunkter med jämna mellanrum. Horisontella och diagonala rör slits sedan in i detta ramverk. Ställningar kan designas och installeras i standardiserade fack eller förreglade för att inkludera konsoler, broar och skyddsfläktar.

Det är ett mycket flexibelt system; det kräver dock tid och omsorg för att få rätt ställningsdesign för varje projekt och passa ihop rören säkert för en säker och säker ställning. Dess anpassningsförmåga gör det möjligt att lägga till extra funktioner som modulära balkar, beklädnad, skräpnät och trappenheter för andra fallskyddssystem.

Säkerhet i byggnadsställningar kan göra ditt projekt säkrare eftersom de förhindrar dina anställda från att behöva använda stegar, torn och andra farligare metoder när de arbetar på höga konstruktioner. Ändå är byggnadsställningar inte helt riskfria eller säkra om arbetarna inte använder säkerhetsåtgärder.

Vilka lagar gäller i Sverige för jobb på hög höjd

För jobb på hög höjd i Sverige så innebär arbete över 2 meters höjd en sanktionsavgift om fallskydd saknas. Dessa kan snabbt bli väldigt höga då arbetsgivaren behöver betala 40 000 kr samt 771 kr per anställd som är verksam i företaget. För ett större företag så kan det därför vara rentav katastrofalt att bli bötfälld på grund av detta. Det finns dock ett maxtak för hur mycket dessa böter får kosta, som är 400 000 kr.

Lagen rekommenderar även att man till en början väljer gemensamma fallskyddsmetoder såsom räcken, nät och byggställningar. I de fall där gemensamma metoder inte kan användas så kan personliga metoder istället användas, genom saker som sele och rep.

Enligt lagen så är arbetsgivaren även skyldig att informera de anställda om riskerna som uppstår i samband med arbetsplatsen och arbetsmiljön. Det är även arbetsgivarens ansvar att du har rätt utbildning, förutsättningar och utrustning för att på ett tryggt sätt utföra arbetet.