Slutna utrymmen SV

Slutna utrymmen SV

tag1,800.00 kr
Svenska

Information

Beskrivning:
Få bättre insikt om lagar och regler kring arbete i slutna utrymmen. Kursen riktar sig till alla som arbetar eller är involverade arbeten kring slutna utrymmen. Alla typer av arbeten i Slutna utrymmen måste behandlas med respekt och ska ses som potentiella riskmiljöer.

Exempel på sådana är:

 • Behållare, det vill säga tryckkärl, vakuumkärl och cisterner
 • Rörledningar
 • Silos och andra lagringskärl
 • Lastutrymmen
 • Transportörer av dammande gods
 • Avloppsanläggningar
 • Gruvor och tunnlar
 • Kulvertar
 • Källarutrymmen
 • Rördiken
 • Containrar

Målgrupp:
Arbetstagare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till de risker om riskerna med arbete i slutna utrymmen samt lämpliga åtgärder som kan vidtas för att arbetsmiljön ska bli säkrare. 

Kursen fungerar även som en repetitionskurs för den som har erfarenhet sedan tidigare.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Giltighet:
Efter kursen erhåller du ett utbildningsbevis som är giltigt i tre år.

Delar av Kursinnehåll:

 • Begreppet slutna utrymmen och dess olika miljöer
 • Lagar och regler
 • Utrustning, skyltning & kommunikation
 • Risker, riskanalys och räddningsinsats
 • Ergonomi
 • Fallskyddsutrustning
 • Tillträdes/räddningsutrustning
 • Arbets/tillträdestillstånd 
 • Räddningsplaner
 • Åtgärder vid olycka/tillbud
 • Periodisk och daglig inspektion
 • Prov

Kursen kan behöva kompletteras med fallskyddsutbildning och kemiska arbetsmiljörisker beroende på var och hur arbetet i det slutna utrymmet ska genomföras.

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.