Slutna utrymmen SV

Slutna utrymmen SV

tag1,800.00 kr
Svenska

Information

Beskrivning:
Få bättre insikt om lagar och regler kring arbete i slutna utrymmen. Kursen riktar sig till alla som arbetar eller är involverade arbeten kring slutna utrymmen. Alla typer av arbeten i Slutna utrymmen måste behandlas med respekt och ska ses som potentiella riskmiljöer.

Exempel på sådana är:

 • Behållare, det vill säga tryckkärl, vakuumkärl och cisterner
 • Rörledningar
 • Silos och andra lagringskärl
 • Lastutrymmen
 • Transportörer av dammande gods
 • Avloppsanläggningar
 • Gruvor och tunnlar
 • Kulvertar
 • Källarutrymmen
 • Rördiken
 • Containrar

Målgrupp:
Arbetstagare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till de risker om riskerna med arbete i slutna utrymmen samt lämpliga åtgärder som kan vidtas för att arbetsmiljön ska bli säkrare. 

Kursen fungerar även som en repetitionskurs för den som har erfarenhet sedan tidigare.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Giltighet:
Efter kursen erhåller du ett utbildningsbevis som är giltigt i tre år.

Delar av Kursinnehåll:

 • Begreppet slutna utrymmen och dess olika miljöer
 • Lagar och regler
 • Utrustning, skyltning & kommunikation
 • Risker, riskanalys och räddningsinsats
 • Ergonomi
 • Fallskyddsutrustning
 • Tillträdes/räddningsutrustning
 • Arbets/tillträdestillstånd 
 • Räddningsplaner
 • Åtgärder vid olycka/tillbud
 • Periodisk och daglig inspektion
 • Prov

Kursen kan behöva kompletteras med fallskyddsutbildning och kemiska arbetsmiljörisker beroende på var och hur arbetet i det slutna utrymmet ska genomföras.