Asbest Särskild utbildning anpassad längd

Asbest Särskild utbildning anpassad längd

tag4,200.00 kr
Svenska

Information

Kursen består av en blandning mellan lagstiftningar samt praktisk information där ni bl.a. Filmer, fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

 

Kursen bygger på praktisk och teoretisk lärarledd undervisning i kombination med eget arbete och samarbete mellan kurskamrater med muntliga, praktiska och skriftliga uppgifter.

Vi kan utföra kurserna på flera sätt:
•    Vanlig lärarledd utbildning
•    Vissa teoretiska delar online + lärarledd samt den praktiska delen.

 

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt eventuella skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest AFS 2006:1 & (AFS 2023:13 som träder i kraft: 2025-01-01).

För vem?

Denna utbildning riktar sig åt samtliga yrkesgrupper inom branschen oavsett om man arbetar som arbetsledare, snickare, platschefer, kalkylator eller till dig som bara vill ha mer kunskap kring asbest.

Delar ur kursinnehåll:

• Kunskap gällande föreskrifter.

• Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas. 

• Insikt om hälsorisker med asbest.

• Skyddsåtgärder.

• Nödfallsåtgärder.

• Kontrollåtgärder. 

• Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning. 

• Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.

• Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.

• Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.

• Kunskap om medicinska kontroller.

• Praktisk tillämpningsövningar.

Slussbyggnation.

• Kunskaps prov

Kursintyg och omfattning

* Beräknad tidsåtgång 2 dagar. Efter godkänt teori prov
 erhålls ett intyg / Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.