Asbest Särskild utbildning anpassad längd

Asbest Särskild utbildning anpassad längd

tag4,200.00 kr
Svenska

Information

Kommande kursdatum 11 Mars, 21 April, 12 Maj, 9 Juni.

Kursen består av en blandning mellan lagstiftningar samt praktisk information där ni bl.a. Filmer, fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt eventuella skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

För vem?

Denna utbildning riktar sig åt samtliga yrkesgrupper inom branschen oavsett om man arbetar som arbetsledare, snickare, platschefer, kalkylator eller till dig som bara vill ha mer kunskap kring asbest.

Delar ur kursinnehåll:

• Kunskap gällande föreskrifter.

• Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas. 

• Insikt om hälsorisker med asbest.

• Skyddsåtgärder.

• Nödfallsåtgärder.

• Kontrollåtgärder. 

• Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning. 

• Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.

• Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.

• Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.

• Kunskap om medicinska kontroller.

• Praktisk tillämpningsövningar.

Slussbyggnation.

• Kunskaps prov

Kursintyg och omfattning

* Beräknad tidsåtgång 2 dagar. Efter godkänt teori prov
 erhålls ett intyg / Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.