Asbest Full kompetens

Asbest Full kompetens

tag7,500.00 kr
Svenska

Information

Kommande kursdatum 11 Mars, 21 April, 12 Maj, 9 Juni.

Kursen består av en blandning mellan lagstiftningar samt praktisk information där ni bl.a. Filmer, fotodokumentation samt genomgång av asbest i olika byggnadsmaterial och i olika miljöer.

Kursen ger teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt eventuella skyddsåtgärder som ska gälla enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1).

För vem?

Utbildningen är till för dig som ska utföra rivning av asbest inomhus eller asbesthaltigt material.

Delar ur kursinnehåll

• Kunskap gällande föreskrifter.

• Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas. 

• Insikt om hälsorisker med asbest.

• Skyddsåtgärder.

• Nödfallsåtgärder.

• Kontrollåtgärder. 

• Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning. 

• Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.

• Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.

• Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.

• Kunskap om medicinska kontroller.

Praktisk tillämpningsövningar.

Slussbyggnation

• Kunskaps prov

Kursintyg och omfattning

* Beräknad tidsåtgång 4 dagar. Efter godkänt teori prov
 erhålls ett intyg / Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.