Kompletterande Asbest Utbildning

Kompletterande Asbest Utbildning

tag1,800.00 kr
Svenska

Information

Kursen är en kunskap repetition och aktualisering av kunskapsläget enligt AFS 2006:1, 36§, 2:a stycket samt AFS 2023:13 som träder i kraft: 2025-01-01.

Repetetionsutbildningen en kompletternade asbestutbildnig, är för dig som tidigare gått utbildningen asbest särskild utbildning 4-dagar eller 2-dagars.

För vem?

Både den som river och arbetsledningen behöver ta denna utbildning vart 5:e år för att behålla behörigheten.

Delar ur kursinnehåll

• Kunskap gällande föreskrifter.

• Kunskap om vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas. 

• Insikt om hälsorisker med asbest.

• Skyddsåtgärder.

• Nödfallsåtgärder.

• Kontrollåtgärder.

• Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering.

• Kunskap om maskinell och personlig utrustning.

• Kunskap om medicinska kontroller.

• Personlig sanering, kontroll och skötsel av personlig skyddsutrustning.

• Kontroll, skötsel och filterbyte på luftrenare och dammsugare.

• Kunskapsprov.

Kursintyg

* Kursen tar 6-8 tim. Efter godkänt teoriprov
 erhålls ett intyg / Diplom samt ett kompetensbevis (plastkort) som är giltigt i 5 år.

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.