Röjning i ledningsgata

Röjning i ledningsgata

tag1,800.00 kr
Svenska

Information

Röjning i ledningsgata – skog SS-EN 50 110-1

Denna kurs ger dig den säkerhetsutbildning du behöver för att kunna förebygga el-fara vid arbete med underhållsröjning och besiktningar genom att tillämpa starkströmsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna.
Vid arbete med underhållsröjning och besiktningar samt för att säkerställa elarbeten finns ett tydligt regelverk. Säkerhetsanvisningarna (likt E-S-A RÖJ) är kompletterande anvisningar som bland annat reglerar samarbetet mellan nätägare, entreprenörer och installatörer. Anvisningarna kompletterar Elsäkerhetsverkets föreskrifter om arbete där det finns elektrisk fara och motsvarar föreskrifternas krav på god elsäkerhetsteknisk praxis enligt SS-EN 50 110-1, ELSÄK-FS 2006:1 & ELSÄK-FS 2008 

Målgrupp

Kursen vänder sig till anläggningsinnehavare, entreprenörer och driftpersonal inom eldistribution för att säkerställa arbetsmetoderna vid röjning av ledningsgator. Samt entreprenörer som arbetar med röjning och motor-manuella arbeten med röj- och motorsåg samt maskinentreprenörer som arbetar med skördare och skotare m.fl.

Del av kursinnehåll:

  • Lagar, föreskrifter och förordningar.
  • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
  • Vad är en Organisation enligt SS-EN 50 110-1
  • Elfara.
  • Elsäkerhetsverket 2006:1.
  • Arbete RÖJ
  • Kursen avslutas med skriftligt prov.

Intyg: Efter godkänt slutprov skickar vi utbildningsbevis /plastkortet via Posten samt så kan elektroniskt utbildningsbevis laddas ner när du är klar.