BAM - Bättre Arbetsmiljö Grundutbildning

BAM - Bättre Arbetsmiljö Grundutbildning

tag1,100.00 kr
Svenska

Information

BAM

Kursen riktar sig till dig, som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper och kunskap om Arbetsmiljölagens krav på företag och organisationer. 

Kursen berör även AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Förkunskap: Inga förkunskaper krävs. 

Dokumentation: Kursintyg utfärdas. 

Kursbeskrivning: 

Under kursen går vi igenom grundläggande krav och regler i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Delar av kursinnehåll: 

  • Grundläggande stress- och krishantering. 
  • Arbetsmiljölagen, AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
  • Tillfredsställande arbetsmiljö – vad är det? 
  • Samverkan. 
  • Grundläggande kompetens. 
  • Att organisera arbetsmiljöarbetet. 
  • Skyddsansvar och straffansvar. 
  • Organisation, roller och ansvar. 
  • Vilka risker har vi? 
  • Handlingsplan.

Kursmål: 

Att få en grundläggande arbetsmiljökunskap och förståelse för de krav som Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ställer på organisationer, chefer och medarbetare. Samt att få praktiska kunskaper för att kunna medverka i den egna organisationens arbetsmiljöarbete.

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.