Arbete på väg 1.1 1.2 1.3 och 2.1 PL

Arbete på väg 1.1 1.2 1.3 och 2.1 PL

tag1,100.00 kr
Polska

Information

Praca w drodze (APV)

Kroki 1.1, 1.2, 1.3 i 2 spełniają również wymagania większości gmin w zakresie edukacji, które wcześniej nazywano Pracą na drogach 1 i 2.

Szwedzki urząd ds. Transportu podnosi obecnie wymagania dotyczące kompetencji dla całego personelu objętego nowymi wymaganiami kontraktowymi TDOK 2018: 0371 w ramach prac mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa drogowego i zmniejszenie liczby wypadków.

Praca w drodze 1.1 Informacje ogólne Podstawowe kompetencje

Ogólne podstawowe kompetencje są obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje pracę, na którą mają wpływ lub wpływają użytkownicy dróg. Oznacza to, że wszyscy pracownicy, bez względu na rolę / funkcję, w tym goście, którzy tymczasowo przebywają w miejscu pracy na drodze.

Są to wymagania kontraktowe zawarte w zamówieniach szwedzkiego Urzędu Transportu, które będą obowiązywać od stycznia 2019 r

Grupa docelowa

Praca edukacyjna na poziomie drogi 1.1 opiera się na wymaganiach kompetencyjnych szwedzkiego Urzędu Transportu i jest skierowana do każdego, kto pracuje z robotami drogowymi lub podobnymi, bez względu na to, czy jest to budowa, utrzymanie czy eksploatacja. Szkolenie zapewnia również wiedzę i kompetencje do wyposażania i oznaczania własnego pojazdu, a także sposób ustawienia pojazdu w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy, a także wysokiego bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.

Prace na drodze 1.2 mają również podstawowe kompetencje do kierowania pojazdami do konserwacji dróg

Grupa docelowa: Kierowcy pojazdów utrzymujących drogi muszą, oprócz ogólnych umiejętności podstawowych, etap 1: 1, posiadać także podstawowe umiejętności prowadzenia pojazdów do utrzymania dróg, etap 1: 2.

Treść: Szkolenie obejmuje wiedzę o tym, w jaki sposób prace drogowe związane z utrzymaniem pojazdów powinny być wykonywane w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego. Jak należy ustawić pojazd i w jaki sposób kierowca unika ryzyka, jakie może wystąpić przy przejeżdżającym ruchu pojazdów. Jakie znaki drogowe są dozwolone i w jaki sposób pojazd powinien być odpowiednio wyposażony. W jaki sposób należy ustawić pojazd, aby osiągnąć bezpieczne środowisko pracy i wysoki poziom bezpieczeństwa drogowego dla użytkowników dróg. Znajomość ustawy o środowisku pracy i jej przepisach, a także przepisów o ruchu drogowym, ustawy o ruchu drogowym i przepisów o ruchu drogowym.

Prace drogowe 1.3 Podstawowe kompetencje do prowadzenia prac drogowych

Grupa docelowa: Personel wykonujący prace drogowe lub podobne prace, takie jak prace projektowe, prace kierownicze, na jezdni lub powiązanym pasie wewnętrznym / drogowym, na którym znajdują się przejeżdżające pojazdy, musi posiadać te kompetencje oprócz ogólnych kompetencji podstawowych Krok 1: 1 .

Treść: Po szkoleniu uczestnik musi posiadać ogólną wiedzę na temat przepisów o ruchu drogowym, przepisów o znakach drogowych i ich przepisów. W szczególności zna zasady obowiązujące przy wykonywaniu pracy i posiada odpowiednie kompetencje do pracy wykonywanej przez daną osobę. Zapoznaj się z przepisami szwedzkiego Urzędu Transportu dotyczącymi bieżącej pracy i unikaj ryzyka, które może powstać przy przejeżdżającym ruchu pojazdów. Być w stanie otrzymywać instrukcje i wykonywać pracę jako osoba z mediatorami umiejętności APV 2. UWAGA! Aby działać jako strażnik flagi, krok 1: 3 należy uzupełnić o szkolenie strażnika flagi.


Dokumentacja - świadectwo wykształcenia

Po zdaniu egzaminów teoretycznych uczestnikowi wydaje się dyplom.

Prowadzimy poziomy 1.1, 1.2, 1.3 i 2.0 jako trening kombinowany.  

Ważność certyfikatu: 4 lata.

Części treści

 • Zasada V2 (Ostrzegaj, prowadź i chroń) przebiega jak czerwona nić przez cały kurs
 • Sprzęt ochrony osobistej
 • Zachowanie na drodze, prędkość
 • Możliwości i obowiązki podczas prowadzenia pojazdów do prac drogowych
 • Pracujący
 • Podstawowe przepisy dotyczące AML i AFS
 • Własna analiza ryzyka
 • Znajomość przepisów prawa, w tym ustawy o środowisku pracy i jej przepisów
 • Odpowiedzialność i role w pracy na drodze
 • Definicje różnych podziałów stref w miejscu pracy
 • Możliwości i obowiązki podczas prowadzenia pojazdów do prac drogowych
 • Zasady dla kierowców pojazdów do utrzymania dróg
 • Latarnie i znaki drogowe dozwolone w pojazdach
 • Lokalizacja pojazdu na drodze
 • Urządzenia ochronne, TMA
 • Praca z platformy roboczej
 • Próba

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.