Arbete på väg 1.1 1.2 1.3 och 2.1 EN

Arbete på väg 1.1 1.2 1.3 och 2.1 EN

tag1,100.00 kr
Engelska

Information

Arbete på väg (APV)

Steg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.0 möter även de krav som de flesta kommuner har på utbildning vilket tidigare kallades Arbete på väg 1 och 2.

2.1 behöver kompletteras med Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Trafikverket höjer nu kompetenskraven på all personal som omfattas av de nya kontraktskraven TDOK 2018:0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

 

Arbete på väg 1.1 allmän Grundkompetens

Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Detta innebär samtlig personal oavsett roll/funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande from jan 2019

 

Målgrupp

Utbildningen Arbete på väg nivå 1.1  utgår från Trafikverkets kompetenskrav och riktar sig till alla som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna.

 

Arbete på väg 1.2 även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

 

Målgrupp: Förare av väghållningsfordon ska utöver allmän grundkompetens Steg 1:1 även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon Steg 1:2.

 

Innehåll: Utbildningen omfattar kunskap kring hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Hur ska fordonet placeras och hur undviker föraren de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Vilka vägmärken är tillåtna och hur ska fordonet ska utrustas på korrekt sätt. Hur ska fordonet placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. Kunskap om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt Trafikförordningen, Väglagen och Vägförordning.

 

Arbete på väg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete

 

Målgrupp: Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt/vägslänt där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens Steg 1:1 ha denna kompetens.

 

Innehåll: Deltagaren ska efter utbildningen inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter. Kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande och ha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför. Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete samt undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med APV 2 kompetens förmedlar. OBS! För att agera flaggvakt behöver Steg 1:3 kompletteras med en flaggvaktsutbildning.

 

Arbete på väg 2:0 Förare av vissa väghållningsfordon

 

Dokumentation – utbildningsbevis

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Vi kör nivå 1.1, 1.2, 1.3 & 2.0 som en kombinationsutbildning. 

 

Certifikatets giltighetstid: 4 år.

 

Delar av innehåll

 • V2-principen (Varna, vägleda och värna) går som en röd tråd genom utbildningen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Trafikantbeteende, hastighet
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder
 • Grundläggande bestämmelser i AML och AFS
 • Sin egen riskanalys
 • Kunskap om vilka lagar som styr, bl.a. AML (arbetsmiljölagen) och dess föreskrifter
 • Ansvar och roller vid ett vägarbete
 • Definitioner av de olika zon-indelningarna på en arbetsplats
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Regler för förare av väghållnings fordon
 • Lyktor och vägmärken tillåtna på fordon
 • Fordons placering på väg
 • Skyddsanordningar, TMA
 • Arbete från arbetsplattform
 • Prov

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.