Utbildning i Bas U och P EN

Utbildning i Bas U och P EN

tag1,800.00 kr
Engelska

Information

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U

Med vår webbtentamen kan du effektivt validera dina kunskaper i arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöansvar med fokus på arbetsuppgifterna för BAS P och BAS U.

 Utbildning i byggarbetsmiljösamordning för BAS-P och BAS-U är ett krav för godkänd byggarbetsmiljö. Den första januari 2009 ändrades Arbetsmiljölagen gällande bygg- och anläggningsarbeten. Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och en för utförande delen (BAS-U). Vår kurs vänder sig till alla personer i arbetsledande positioner med ett övergripande arbetsmiljöansvar. Efter godkända prov kan man verka som byggarbetsmiljösamordnare.

Vem är kursen för?

Utbildningen vänder sig till alla med tidigare erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning till exempel Arkitekt, Egenföretagare, Byggherrar, Byggledare, Platschefer, Arbetschefer, Projektörer, Konsulter, Arbetsledare, Projektledare, Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljösamordnare m.fl.., som ska verka som BAS-P/BAS-U på ett byggprojekt. Denna utbildning är även värdefull för andra i arbetsledande positioner, som sitter på ett övergripande ansvar för byggarbetsmiljön.

 Vad säger lagstiftningen?

Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet.

Efter godkända teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis för byggarbetsmiljösamordnare.

Del av Kursinnehållet

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Metoder för riskbedömningar
  • Ansvar och uppgifter för Bas P/U & Byggherren
  • Lagar och föreskrifter
  • Orientering om de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P
  • I kursen har du material och mallar som du kan använda i ditt arbete som Bas P och Bas U.

Kurslitteratur

All kurslitteratur som du behöver för att klara webbtentamen har vi med i utbildningen.

För dig som vill ha alla dokument i bokform kan beställa boken Arbetsmiljöregler från Sveriges Byggindustrier för 325 kr: https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo/arbetsmiljoregler__445

 Kursen avslutas med 3 kunskapsprov

Efter genomgången kurs och prov utfärdas utbildningsbevis från oss som styrker din kompetens.

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.