Utbildning i Säkra lyft SP

Utbildning i Säkra lyft SP

tag1,100.00 kr
Spanska

Information

Säkra Lyft – utbildning för lastkopplare & signalmän

Ny standard för Lastkopplare och signalmän
Utbildningen följer AFS 2006:6 och internationell standard, SS-ISO 23853:2006. som nu är ersatta av SS-ISO 23853:2020. Den nya standarden finns på engelska den ännu inte översatt till svenska. Vi har gått igenom standarden för att se om det finns eventuella avvikelser som kan påverka utbildningen med tillhörande utbildningsmaterial.

Vi har dock kunnat konstatera att utbildningen på verkas inte, Det innebär i sin tur att utbildningsmaterialet, i sitt nuvarande slag, inte behöver uppdateras. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har rätt kunskap och kompetens för att genomföra lyft på ett säkert sätt, samt så är det är arbetsgivarens ansvar att plats gå igenom med arbetstagaren hur tillsyn och riskbedömning ska genomföras och dokumenteras. 
Förändringarna i den nya standarden är få och av mindre natur. Ett förhållandevis tydligt exempel på en förändring i den nya standarden är det att man har plockat bort delen som behandlar flaggsignaler för den som ska agera signalman men vi har valt att ha kvar den delen.

Vi har trots allt en påverkan, som vi håller på att justera, och det är att uppdatera intyget för kran så att vi refererar till den senaste standarden. Intyget till vår utskriftstjänst är redan uppdaterad.
SS-ISO 23853:2020 Lastkopplare och signalmän (finns att köpa på SIS hemsida)

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vem är kursen för?
Utbildningen Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Vad säger lagstiftningen?
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren. Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.
Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.
Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.
Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat
Efter genomförd kurs i säkra lyft får deltagarna certifikat. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 

Förkunskaper
Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll
•    Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
•    Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
•    Vad är ett lyftredskap?
•    Olika typer av lyftredskap
•    Roller och ansvar vid lyftarbete
•    Signaler och tecken
•    Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
•    Planering
•    Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
•    Risker
•    Prov
 

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.