Utbildning i Fallskydd räddning och evakuering SP

Utbildning i Fallskydd räddning och evakuering SP

tag1,100.00 kr
Spanska

Information

Fallskyddsutbildning för höghöjdsarbete. Att arbeta på höga höjder medför ofta stora risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Vem är kursen för?
Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken och därutöver utökade kunskaper i evakuering från höjd och räddning av en nödställd.
Vad säger lagstiftningen?
Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.
Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14
Dokumentation – Certifikat
Efter genomförd fallskyddsutbildning med godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Förkunskaper
Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll
•    Lagar, föreskrifter och förordningar.
•    Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
•    Fallskyddssystem
•    Produktkategorier
•    Förankring
•    Ergonomi
•    Skötsel
•    Daglig tillsyn
•    Riskanalys och räddningsplan
•    Evakuering och räddning
•    Teoriprov

 

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.