Utbildning i Buller SV

Utbildning i Buller SV

tag650.00 kr
Svenska

Information

Bullers påverkan på både människor och miljö är en högaktuell fråga, bland annat på grund av det ökade bostadsbyggandet. Men också för att många regler och lagar nyligen har ändrats. Under den här utbildningen får du lära dig det senaste om vad lagen och arbetsmiljöverket säger om buller, och vilka åtgärder du kan ta till för att dämpa buller.

Målgrupp

Chefer, arbetsmiljöansvariga och berörda arbetstagare. Oavsett vilken bransch du jobbar inom kan du vara utsatt för olika typer av buller och många känner inte till riskerna.

Innehåll

 • Riskerna med att utsättas för buller
 • Buller AFS 2005:16.
 • Åtgärder som man gjort eller kommer att göra för att ta bort eller minska riskerna.
 • Insats- och gränsvärden som gäller enligt föreskrifterna.
 • Riskbedömningar och mätningar samt beskrivning av vad de innebär och möjliga risker.
 • Skyddsutrustning
 • Upptäcka och rapportera tecken på hörselskador.
 • Rätt till hörselundersökningar och syftet med dessa.
 • Bra arbetsrutiner för att minska bullret arbetstagarna utsätts för.
 • Lagar, föreskrifter och förordningar.
 • Arbetsgivarens & arbetstagarens skyldigheter.
 • Kunskapsprov

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få god inblick i buller reglerna och förstå hur de tillämpas.

Dokumentation – utbildningsbevis/certifikat

Efter genomförd utbildning får deltagaren certifikat

icon

Dygnet runt

Logga in när det passar dig och allt sparars på din profil. Pausa och starta när du har tid oavsett dag.
icon

Nytt system

Helt nytt system där företaget har full kontroll över sina anställda och påminnelser för alla certifikat.
icon

Kostnadseffektivt

Enkelt att registera, logga in, betala via Paypal eller faktura och gör kursen när det passar dig bäst.
icon

Digitala diplom

Få digitala certifikat direkt på din användare i PDF och på plastkort. Snabbt och effektivt med hög kontroll.